Om uppsättningen

Vi i Gycklarna vill göra något som engagerar unga människor. Vi vill både engagera unga skådisar, statister, musiker, dansare och scenarbetare. Vi vill även attrahera en yngre publik. Vi vill skapa ett kulturprojekt i Upplands Väsby kommun som skapar delaktighet. Det är närmare femtio personer som deltar i uppsättningen. 14 skådisar, sex musiker, cirka tio körmedlemmar som även utgör råttor och stadsbor, närmare tio barn och därutöver allehanda professioner runtom uppsättningen.


Handlingen

Pjäsen Råttfångaren bygger på en medeltida folksaga om en råttfångare som mot betalning och med hjälp av en flöjt jagar bort alla råttor från staden och hämnas genom att ta alla barn från staden då hen inte får sin betalning. Ett budskap är att utan rättvisa och ansvar faller ett samhälles moral. Berättelsen är, precis som sagor brukar vara, moraliserande och sedelärande.


Gestalter i pjäsen

Det finns en borgmästare som kan liknas vid en vek politiker, en råttkung som kan liknas vid en maffiaboss. Det finns handelsmän som vänder kappan efter vinden beroende på vad som verkar lönsamt i ett kort perspektiv. Det finns en undanskuffad yngling med kroppsliga lyten men ett rättrådigt hjärta. Det finns en ung kvinna som vill tro på kärleken och det goda.

 

Om Gycklarna

Teaterensemblen Gycklarna firar i år femtio år som amatörteatergrupp. Vi började med Klas Klättermus år 1968 och sätter nu upp Råttfångaren. Så, från mus till råtta… Under åren har över hundra personer deltagit i olika produktioner. Det finns en grupp om cirka fem personer som varit med från början och ytterligare cirka tio som varit med väldigt länge.